Listen live to Radio Arrow Classic Rock
Lordi - The Arockalypse

Lordi - The Arockalypse

Label : RCA Records | Archiveer onder heavy / power metal

Release type: Full-length CD

Evil Dr. Smith : Geachte Lordi,

Een kleine twee jaar geleden heb ik jullie, ten tijde van de release 'The Monster Show', gesommeerd te stoppen met het plagiëren van auteursrechtelijk beschermde en gepatenteerde poppenparades. Ondanks mijn duidelijke uiteenzetting van jullie al dan niet doelbewuste overtredingen hebben jullie al onze verzoeken aan de plateauzolen gelapt en zijn onverdroten gecontinueerd met de ondermijning van de beeldreputatie van de Jim Henson Company.

In de tussentijd is ons beheer overgenomen door de Muppets Holding Company LLC (dochter van Walt Disney) en zijn wij stringenter zaken gaan controleren aangaande zij ons schade kunnen berokkenen of op enigerlei andere wijze in diskrediet kunnen brengen. Nu wordt op steeds frequentere basis ons bedrijf in verband gebracht met jullie reilen en zeilen. Sinds jullie afgelopen mei een of ander opgedirkt nichtenfeestje hebben gewonnen, is het er alleen maar erger op geworden. Vooral de homoseksuele medemens klopt nu te pas en te onpas bij ons aan om navraag te doen naar nota bene júllie achtergrond. Wij hebben Gonzo en zijn kippen over deze zaak laten buigen, maar de administratieve verwerking is van dusdanige intensiviteit dat de kippen van de leg raken en Gonzo's neus recht dreigt te groeien. Het zakelijk geschil heb ik namens Sam The Eagle voor laten leggen bij de onze juristen, maar aangezien er weinig jurisprudentie is op dit vlak en jullie presentatie significant lelijker, afzichtelijker en afstotelijker is dan welke Muppet dan ook, incluis Beaker, wil ik graag het volgende mededelen.

Zoals vermeld hebben jullie sinds afgelopen mei een enorme toename aan naamsbekendheid bewerkstelligd. Jullie wonnen dat karaokepartijtje zowel in de halve finale als in de finale met 292 punten. Een historisch puntenaantal, waarbij jullie douze points ontvingen van vanzelfsprekend alle Scandinavische landen en andere semi-buurlanden en/of Noordelijk gelegen landen als IJsland Estland en Polen. Ook glamrockbolwerken als Groot-Brittannië en Griekenland trakteerden jullie op de maximale score. Vreemd genoeg kregen jullie van Rusland een schamele vier puntjes toebedeeld, maar dat zal wel komen door de pijnlijke geschiedenis tussen Finland en Rusland. Ik heb wel vernomen dat niet ieder geciviliseerd land zo gecharmeerd is van jullie. Zo gaf Albanië als enig land jullie geen enkel punt. Tevens was Nederland enigszins gereserveerd door jullie zeven punten toe te kennen, en schrok hun vaste festivalpresentator Willem van Beusekom zich zodanig een rolberoerte na jullie verrassende overwinning op die zingende modeshow dat hij twee dagen later aan de gevolgen overleed. Maar verder kregen jullie van elk Europees land minimaal vier punten toebedeeld en boort daarmee een potentiële doelgroep die wij niet van jullie hadden voorzien. Een doelgroep die ons ook ontbeert. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat wij van Muppets Holding Company LLC een laag marktaandeel hebben onder homoseksuelen in Zuid- en Oost-Europese landen. Aangezien ik het donkergroene vermoeden heb dat jullie activiteitenplanning dankzij dit onverwachte succes niet op korte termijn zal gaan wijzigen, laat staan verminderen, zoek ik hier een diplomatiek compromis.

Ik dien geen extra schadeclaim in wegens ongevraagd gebruik en misbruik van elementen van ons merk. In plaats van dit op rechterlijk niveau uit te vechten, lijkt het me gepaster om onze krachten te bundelen. Een vriendschap hoeft hier niet uit te ontstaan, daarvoor liggen onze prioriteiten, principes en uitgangspunten te ver uit elkaar. Denk meer aan: ”Keep your friends close, but your enemies closer,” al zie ik ons, behoudens een goede verstandhouding, op middellange termijn zeker tot potentieel zakelijk partners kunnen ontwikkelen. En waarom eigenlijk niet? Wij zorgen voor de humor en goede smaak, jullie zorgen voor de camp onder de homoseksuele en de met onderontwikkelde smaak bezittende hardrocklaag van de bevolking. Daarbij hebben jullie dezelfde goede contacten binnen de hardrockwereld als wij. Onze samenwerkingsverbanden met o.a. Alice Cooper en Ozzy Osbourne zijn prima bevallen, en jullie hebben op deze plaat andere uitgerangeerde hardrockveteranen als Twisted Sister, Udo Dirkschneider en Bruce Kulick (ex-Kiss) weten te strikken. Ik zie hier dus zeker mogelijkheden. Het enige dat ik met klem verzoek is van compositorische aard. Wij kunnen jullie helpen met het songmateriaal. Wij hebben een heel componistencollectief achter ons, terwijl jullie het voornamelijk moeten hebben van de… eh, talenten van frontgriezel Mr. Lordi. Niets ten nadele van zijn zang- en schrijverskwaliteiten, alleen zijn deze nog pijnlijker dan de aria's van Miss Piggy. Ook al is muziek bij jullie natuurlijk van ondergeschikt belang, op dit album constateer ik een neerwaartse spiraal dat zelfs jullie tot zorgen zou moeten baren.

In afwachting van jullie respons, verblijf ik,

Met vriendelijke groen,

Kermit de Kikker

<< vorige volgende >>