Listen live to Radio Arrow Classic Rock
Lordi - The Monster Show

Lordi - The Monster Show

Label : Mayan Records | Archiveer onder hardrock / aor

Release type: Full-length CD

Evil Dr. Smith : Dag eh… creaturen van Lordi,

Wij staan sinds het verscheiden van Jim Henson al geruime tijd op non-actief. We schnabbelen af en toe in een avondvullende speelfilm, een aantal karakters heeft moedig, maar jammerlijk falend geprobeerd de serie opnieuw leven in te blazen en ondergetekende is nog regelmatig aan het bijklussen in het Sesamstraatjournaal. Dit alles wil evenwel niet betekenen dat jan en alleman lukraak leentjebuur mag spelen op ons terrein. Via onze Zweedse Chef, die een nieuwe kipkookcursus in Kaskinen volgde, kwam ik bij toeval in aanraking met Uw activiteiten (hier als extra bijgevoegd artikel te lezen, betreffende uw eerste langspeelplaat 'Get Heavy', daterend van 2002). Dit deed mijn kikkerogen fronsen. Nu jullie dit nieuwe album hebben uitgebracht, welke niets meer is dan een op de Europese markt gerichte compilatie van voornoemde titel gecombineerd met de vorig jaar verschenen en iets minder zwakke 'The Monsterican Dream', heeft mij dat doen besluiten om tot maatregelen over te gaan. Jullie activiteiten betreffen niet zozeer een honderd procent schending van het merkenrecht noch een ongevraagd gebruikneming van gedeponeerde activiteiten, als wel het smakeloos interpreteren en tot uitvoer brengen van oude ideeën en afgekeurde ontwerpen, gestoken in zeer middelmatige rockmuziek. Ik vraag U met klem onderstaande bepalingen, patenten en verboden goed door te nemen. Mocht U hier geen lering uit trekken en op dezelfde platvoet verder gaan, zal ik genoodzaakt zijn om in samenwerking met mijn advocaat Sam The Eagle verdere juridische stappen te ondernemen en zelfs overwegen om Animal op jullie af te sturen. Mocht dat niet baten dan zal ik in het uiterste geval Miss Piggy van jullie schending van onze handelsnaam op de hoogte stellen. God verhoede dat het voor jullie niet zover hoeft te komen.

Punt 1, de kleding: Overduidelijk het belangrijkste onderdeel van jullie marketingconcept. Jullie pogen The Great Gonzo in afzichtelijkheid naar de kroon te steken en jullie pakjes stinken net zo erg als de ongewassen okseltjes van Rizzo the Rat, maar net als Gwar falen jullie jammerlijk in effectief angstbejag. Lelijkheid alleen is niet genoeg, daar schrik je de mensen niet mee af. Kijk maar naar Jan Peter. Zelfs onze verre connecties, de vale aasgieren uit The Dark Crystal, zijn geen partij voor jullie. Ik zie op zich geen bezwaar dat jullie als Metal Muppets willen presenteren, maar doe dat dan in overleg met de Jim Henson Company.

Pun 2, de muziek: Jullie hadden jullie boosaardige uitstraling extra cachet kunnen geven door 'the most sensational, inspirational, celebrational, Muppetational' muziek te spelen, maar zelfs onze pianist Rowlf speelt jullie met twee vingers in zijn hondenneus van tafel. Om maar te zwijgen van Floyd Pepper, bassist van onze jugband Electric Mayhem, die meewarig moest gniffelen om jullie houterig gehark. Wij hebben honderden gasten in onze show gehad, zelfs jullie grote voorbeeld Alice Cooper is eens langs was geweest en ik zou ook zeker Rob Zombie inviteren als we weer een nieuwe serie shows programmeren, maar jullie melodieuze hardrockdeuntjes en gesmolten playmobielpakken slaan nog geen deuk in een pakkie boter bij de vissen van Lew Zealand. Zelfs Waldorf en Statler rocken de darmkorsten uit jullie nepbloederige rompen.

Punt 3, de live activiteiten: Ik heb in 2003 Scooter en m'n neefje Robin op onderzoek uitgestuurd naar jullie live pres(en)tatie, maar zelfs onze makkelijkst te intimideren Muppets waren niet onder de indruk van jullie performance op WOA:2003. Jullie bestaansrecht werd mij steeds onduidelijker en ondoorgrondelijker, totdat onlangs het bericht was gekomen dat jullie binnenkort op tournee gaan met Hammerfall. Kijk, dat maakt natuurlijk wel een heleboel duidelijk, want…

Punt 4, de doelgroep: Het lijkt ons logisch dat Lordi zich concentreert op een andere groep mensen dan de onze. Daar evenwel de kans groot is dat jullie muzikale fopwinkelconcept zou kunnen aanslaan bij kansarme Finse flauwerds, dronken Duitsers en Nederlandse Geert Wilders-stemmers die het allemaal niet zo nauw nemen met originaliteit en goede smaak, zou je mogen spreken van een behoorlijke gat in de markt. Ondanks ons verschil in werkniveau betekent dat er wel een significante overlapping van ons beider doelgroepen bestaat. Ik wil hierbij duidelijk maken dat wij op generlei wijze geassocieerd dienen te worden met jullie praktijken. Wat en hoe jullie het uitspoken zal me een rotzorg zijn - desnoods pappen jullie aan met De Griezels, die hopeloos domme reuzen welke nabij onze verre familie van de Freggels resideren - maar ik heb wel zojuist Dr. Hunsen Honeydew als hoofd research benoemd om jullie in de gaten te houden, mochten jullie onverhoopt of zelfs moedwillig gaan rommelen dan wel flirten met onze goede naam. Ik heb tevens mijn fiat uitgesproken om zijn nieuwste proeven op jullie te laten testen indien jullie onrechtmatig en/of schade berokkenen aan ons imago. Ik hoop voor jullie dat jullie Beaker goed genoeg kennen om te weten dat dit een ernstig dreigement is. Dat brengt ons op het laatste punt.

Punt 5, het merkrecht: Het logo van Uw nieuwe geluidsdrager 'The Monster Show' is natuurlijk het meest evidente bewijs. Evenwel heeft U in de letter "O” in het logo mijn afbeelding vervangen door een ander wezentje. Dat dit groene gedrocht nog minder aantrekkelijk is dan ik, stemt mij enigszins gerust, want U mag weten: "It's not easy being green.” Hierdoor zal ik deze laatste plagiaatpleging verder afdoen met de volgende reprimande, uitgesproken door de heren Waldorf en Stattler.

Stattler: "Uh, what do I hear? Are the Muppets back again?”
Waldorf: "No, these guys are from Finland and they think they are as ugly as Fozzie.”
Stattler: "They think they are… as funny as Fozzie?”
Waldorf: "No…ugly!”
Stattler: "Fozzie has never been funny, but sure as hell he's uglier than Lordi.”
Waldorf en Stattler: "Who-ho-ho-ho!”

In afwachting van jullie reactie, verblijf ik,

Kermit de Kikker, namens het voltallige personeel van de REAL Muppets

<< vorige volgende >>