Listen live to Radio Arrow Classic Rock
Cult Of Luna - Salvation

Cult Of Luna - Salvation

Label : Earache | Archiveer onder post rock / post metal

Release type: Full-length CD

Evil Dr. Smith : [heelklein]Het ziltig ruizen van de zee
als een kolkende sereniteit
in een tergend trage golfslag
door een absolute rust
gelijk aan de ingehouden adem
van absolute ledigheid[/span]

[klein]Onder de versteende weergoden
die met dobberende zwaarlijvigheid
verstilde spanningsbogen
kraken in sneeuwvlaktes
teweegbrengen door de bries
van ingetogen rusteloosheid[/span]

Dan is de ontbranding daar!
De hemel, tergend splijt
deze met overdonderende erupties
in schreeuwende lavastromen
dat verzengend verschroeit
en aardkorsten openrijt

[groot]BLOEDSTOLLENDE WAANZIN
EEN MUUR VAN FURIEUZE VREES
RICHTER IS KAPOT GESLAGEN
BEAUFORT OMVERGEBLAZEN
KELVIN'S NULPUNT IS BEREIKT
CULT OF LUNA IS GOD'S BRULLEND TANDVLEES[/span]

[heelgroot]LOEIEND HETE VRIESKOU
ALLESVERNIETIGENDE VERONTRUSTING
ISIS, GODIN VAN NEUROSIS
ONTVLAMT MET GIFRODE TOORN
WINTERSTORMEN VAN KRIJSEND MAGMA
SPATTEND UITEEN IN…[/span]
[klein]ultiem ontspannen berusting[/span]

<< vorige volgende >>