Listen live to Radio Arrow Classic Rock
Alchemist - Austral Alien

Alchemist - Austral Alien

Label : Relapse | Archiveer onder

Release type: Full-length CD

Evil Dr. Smith : Zo'n 2000 jaar lang was heel de muziekwereld bezet door de musici van Europa en Amerika, de beheersers van de muzikale evolutie. De héle muziekwereld? Nee, een kleine bezetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Westerse musici en de omringende landen bepaald niet gemakkelijk…

Even voorstellen…?

Austral Alien: de held van dit verhaal; Klein, maar slim, scherpzinnig en sterk. Voor deze CD geen opdracht te zwaar, geen tegenstander te machtig. Aan de toverdrank met psychedelische metal dankt het zijn enorme kracht.

Relapse: sinds de vorige CD 'Organasm' de onafscheidelijke metgezel van Alchemist en beste metaalsmid van Amerika. Altijd onmiddellijk bereid om zich met Alchemist in een nieuw avontuur te storten. Als het maar everzwijn te eten krijgt…

Alchemist: de oude, eerbiedwaardige druïde van het dorp. Met zijn gouden snoeimes snijdt hij maretak en daarmee bereidt hij de muzikale toverdrank die je hallucinerende metal geeft.

Adam 'Adza' Agius is de bard ofwel de zanger van de band. De meningen over hem zijn verdeeld. Hijzelf vindt dat hij geniaal is, de rest van Australië vindt dat niet. Als hij zijn mond houdt, wordt hij daar zeer gewaardeerd.

Rodney 'Ratz' Holder is de belangrijkste figuur van de hele band. Hij is de drummer. Een koelbloedige en stoutmoedige, statige en baardige houthakker, geliefd door zijn mannen, gevreesd door zijn vijanden en zelf is hij voor niemand bang.

Sinds eind jaren 80 biedt het Australische Alchemist weerstand aan de hegemonie van de Amerikaans-Europese overheersing. Dat heeft sinds 1993 geleidt tot een vijftal CD's, waarvan de laatste 2 menhirs door Relapse ook in Amerika en Europa zijn neergezet. Voorheen opererend vanuit een death-thrash metal tactiek met psychedelische manoeuvres, heeft Alchemist op de laatste 2 CD's geopteerd voor een andere aanvalstechniek. De death is grotendeels weggelaten en er is gekozen voor een meer ondefinieerbare samenhang van massieve metal, hakkende thrash riffs, bezwerende melodieën, machtige drumpartijen en bijna oriëntaals aandoende invloeden. Hierbij is 'Austral Alien' orenschijnlijk wat minder agressief en boos dan 'Organasm', maar met het duivelse drankje is het net zo onoverwinnelijk. Zeker dankzij de repetitieve riffs en het aanstekelijk galmen en bulderend brullen van Adza. Maar wat is dan het geheim van dat drankje? Waardoor komt Alchemist dan zo sterk? Welnu, voor deze ene keer wordt het geheim van de Alchemist ontrafeld! Hier wordt het grote geheim prijs gegeven, waaraan Alchemist zijn onoverwinnelijkheid aan ontleent:

"Wilde wingerd, dolle kervel, dodekopskruid van een drogerende Rammstein,
mierikwortel, dovenetel, kattenstaart, zwarte toorts
guldenroede, waternavel en addertong van een galmende Burton C. Bell,
rammenas, berenklauw, varkensgras, witte krodde
akkerdistel, hennepnetel en donderkruid van 'n minder straffe Neurosis.
gagel, zwartkoren, waterranonkel, zachte dravik
snavelzegge, sporkehout, stekelbrem van een eigenwijze Voivod
egelskop, hoenderbeet, huttentut, kale jonker
en tenslotte natuurlijk maretak zorgen voor de ijzersterke, onoverwinnelijke kracht”.

De band zal wel nooit de wereld veroveren, daarvoor is de instelling en het karakter van de band te kleinschalig. Maar daar wij zij gaan, dulden zij geen tegenstand: "Bij Toutatis, er op los!”

(Met dank aan Goscinny, Uderzo, Nieman en Zuiderveld)

<< vorige volgende >>