Listen live to Radio Arrow Classic Rock

Richard G.

Naam: Richard van Gerrevink

Richard G. Deze redacteur maakt geen deel meer uit van het Lords of Metal team.

Inmiddels al een fikse periode van mijn twintigjarige bestaan residerend in de omgeving van Nijmegen, de stad waar mijn tijd grotendeels al dan niet studerend doorgebracht wordt, zuigt de muzikale spons, die mijn smaak is, zich vol met voornamelijk die muzikale uitspattingen waarin het, in mijn ogen, edele instrument de gitaar enige rol van betekenis toebedeeld is. Sfeervolle klanktapijten, brute lompheid, uitgesponnen melodie�n, enigszins doordachte teksten, kwaadaardige vocalen, extreme snelheden, oprechte emoties en allerhande combinaties van deze eigenschappen zijn hierbij geen onaantrekkelijke elementen om de boel interessant te houden. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat een flink aantal genres mij goed kan bekoren en dat ik een complete stamboom dood heb aan muzikale oogkleppen. Neemt natuurlijk niet weg dat er weldegelijk stromingen zijn die mijn persoontje een stuk minder weten te boeien en dat niet alle producties klakkeloos geconsumeerd worden. Een enigszins kritische houding is tegenwoordig immers noodzaak om het kaf van het koren te kunnen scheiden en om een vroegtijdig persoonlijk faillissement tijdig af te kunnen wenden. Dus� dat ben ik en zo denk ik over de zaken, tijd om de rest van deze site te gaan checken, lijkt me.

Meest recente bijdragen