Listen live to Radio Arrow Classic Rock

Burgemeester Koelewijn is een hypocriet.

Door: Horst op 2007-03-21

Je kan er zowat de klok op gelijk zetten. Zodra de verlichte medemensch zich weer ernstig aan het verheugen is over het aankomende festivalseizoen met alle bijbehorende emolumenten voelen de fanatieke Christenen in den lande ook ineens de behoefte om onder hun steen vandaan te kruipen. Nu heb ik daar op zich niet zoveel problemen mee. Het zal mij namelijk een zorg zijn waar men in gelooft, hoe men er in gelooft, en welke rituelen en anderszins onbegrijpelijke shit men er voor uit moet voeren om bij de god van hun keuze in de smaak te vallen. Dit geld trouwens voor alle religies, overtuigingen en ander bijgeloof, laat daar geen misverstand over bestaan. In mijn ogen zijn ze allemaal even dwaas. Waar ik wel een probleem mee heb is dat er velen van hen, en dan vooral in de zwaar behoudende SGP hoek, het nodig vinden om te protesteren als anders -en belangrijk ruimer denkende medemensen gezellig een feestje voor zichzelf willen organiseren in een gemeente waar een geschiedkundig begrip als 'de verlichting' nog niet bij iedereen bekend is. Dan breekt namelijk de pleuris uit bij de lokale burgervaders, dorpsdominees, kringen van beoogklepte ouderlingen en hun gehersenspoelde jeugdige volgelingen.

Vorig jaar gingen de mannenbroeders er namelijk vol in tegen concerten van Normaal, Madonna, Elsrock en Occultfest. Als het aan de refo's had gelegen hadden al deze culturele evenementen verboden geweest en/of waren de artiesten aan de beurt om door justitie vervolgd te worden. Er wordt vaak en terecht geklaagd over het geschiedenisonderwijs in Nederland, maar op de Bible Belt hebben ze verdomd goed opgelet toen de jaren 1933 – 1945 werden behandelt. Bookburning anyone? Gelukkig is de rest van Nederland een stuk minder bekrompen, en juridisch gezien hadden deze religieuze jankerds dan ook geen poot om op te staan en bleef het slechts bij loze dreigementen. Helaas is 2007 slechts een paar maanden oud, maar het geouwehoer begint verdomme weer van voren af aan, en weer is Elsrock aan de beurt. Want wat lees ik op Nu.nl?

Vloekverbod bij metalfestival Rijssen - 20 maart 2007 11:31
RIJSSEN - De gemeente Rijssen Holten bezoekt 25 augustus het metalfestival Elsrock om te controleren op godslasterlijke teksten. Burgemeester Bort Koelewijn kondigde dinsdag aan dat de gemeente de organisatie strafrechtelijk wil laten vervolgen als de teksten niet door de beugel kunnen. De organisatie van Elsrock verzekert de gemeente dat de bands geen godslasterlijke taal zullen uitslaan. Daarom is er voor het college van B en W geen reden om het festival tegen te houden, ondanks een bezwaar van de SGP. Vorig jaar veroorzaakte het metalfestival veel beroering in de streng gereformeerde gemeente. Veel Rijssenaren voelden zich gekwetst in hun godsdienstige gevoelens.


Maar waar maken al die blije types zich nou zo druk over? Uiteraard worden er weer dezelfde uitgemolken oude stokpaardjes bereden. De muziek en teksten zouden agressief zijn en geweld verheerlijken, en uiteraard de duivel supporten. “Het soort muziek dat gemaakt wordt op het Els Rockfestival in augustus verspreidt een morbide sfeer. Normaal gesproken zijn we tegen iedere vorm van zinloos geweld en hier wordt geweld en wraakoefening juist verheerlijkt. Het is die Vikingcultuur waar flink gehakt wordt.” Aldus de hervormde ds. W. van Vreeswijk vorig jaar in een schrijven naar de plaatselijke Rijssense kerken. Nou getuigen dit soort opmerkingen niet alleen van een ontstellende domheid en ongezond gebrek aan historisch besef (meneer is voor het gemak de bloedige geschiedenis van 20 eeuwen christendom maar even vergeten), ook laat het zien dat dit soort types er werkelijk geen flauw benul van hebben hoe het er in onze scène aan toe gaat. Of hij verward de metal scène met de beelden van voetbal hooligans die hij op de TV die hij niet mag hebben heeft gezien, dat kan natuurlijk ook.

Nou valt er op deze gronden en argumentatie geen festival te verbieden, dus probeerde men het in diverse gemeentes over een andere boeg te gooien, zo ook nu in Rijssen. Er staan namelijk in de lokale politieverordening nog wat antieke regeltjes over zaken als de zondagsrust en vloeken, en Burgemeester Koelewijn denkt dat op grond daarvan de organisatie vervolgd kan worden als één van de bands zich daar qua teksten en/of gedrag niet aan wenst te houden. Jammer echter voor onze brave bijbelvorsers is dat de Kroon al een aantal jaren geleden de vloer aanveegde met eisers in een soortgelijke rechtszaak die met het vloekargument in de hand een optreden van een band wilde verbieden. Lees onderstaande passage uit dit document er maar eens op na:

C. Een bestuursorgaan van een decentrale overheid oefent een bevoegdheid uit in strijd met de grond- en mensenrechten
Van een strijd met de constitutionele bevoegdheidsverdeling is in de derde plaats sprake wanneer bestuursorganen handelen in strijd met grondrechten en andere fundamentele vrijheden. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het koninklijk besluit van 30 maart 1985.1 In dit besluit werd het besluit van de gemeenteraad van Bunschoten vernietigd, waarin was gesteld dat de gemeente Bunschoten bij de uitvoering van het beleid Gods woord als richtsnoer zou gebruiken. De Kroon oordeelde dit in strijd met de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten. Ook bij het stellen van beperkingen aan grondrechten mogen bestuursorganen hun bevoegdheden niet overschrijden. Hiervan zijn voorbeelden te vinden in de koninklijke besluiten van 5 juni 1986 (vloekverboden). De Kroon oordeelde dat in dit geval vloeken onder de vrijheid van meningsuiting van artikel 7 Grondwet viel, en dat bij uitsluiting van anderen de wetgever bevoegd is beperkingen aan dit recht te stellen. De gemeentelijke verordeningen waren derhalve in strijd met de Grondwet.


Met andere woorden, burgemeester Koelewijn kan wel van alles willen, maar iedere rechter in Nederland zal de vloer met hem aanvegen, en niet zo zuinig ook. Maar er is nog iets aan de hele zaak wat stinkt. Onze burgervader meet namelijk met twee maten. Als deze hapsnurker een man van zijn woord is pakt bij niet alleen een klein lokaal festivalletje aan, maar dan trekt hij ook zijn scheur los tegen de eigenaar van de locale horecagigant aldaar. Inderdaad, Lucky & Co. Nou kan je me een hoop wijsmaken, maar niet dat dit weekendpaleis iedere week gevuld is met keurig kerkgaande jeugd die nog nagenietend van de appelsap voor tienen 's avonds weer thuiskomt. Neen, dames en heren, Lucky is een doodnormaal party-centrum zoals we er zoveel van in Nederland hebben. Met dance partys, piratenshows en ook veel rock concerten, want binnenkort staan onder andere Suffocation, Ensiferum, Gorefest, God Dethroned (hoe toepasselijk) en nog veel meer fraais hier op de planken. En bij al deze feestjes zal er door bands, DJ's, organisatie en bezoekers met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid naar hartelust gevloekt worden.

Maar als het om Lucky gaat hoor ik meneer Koelewijn niet. Komt dat omdat ongefundeerde intimiderende praatjes niet werken bij door de wol geverfde horeca ondernemers? Het zou kunnen. Wat ik echter veel waarschijnlijker acht is dat de gemeente Rijssen gewoon een hoop geld verdient aan Lucky & Co. Denk maar aan lokale belastingen, inkomsten door derden vanwege de aantrekkingskracht van het complex voor mensen uit de wijde omgeving en inkopen bij andere Rijssense winkeliers. Kortom, Lucky is economisch belangrijk voor het dorp, en daarom niet de beste keus om op godsdienstige gronden aan te pakken en zo je achterban blij te houden. Nee joh, dan richt je je pijlen toch gewoon op een klein festival wat – als je geluk hebt – nog afhankelijk is van gemeentesubsidie ook? Dat is lekker makkelijk scoren en je kan later gezellig aanschuiven bij de wekelijkse zondagsmis als wel bij het feestje ter ere van de uitbreiding van het lokale equivalent van Sodom en Gomorrah. Al ben ik wel benieuwd hoe meneer de burgemeester deze spagaat gaat uitleggen aan zijn bijbelgetrouwe aanhang. Voor mij is de zaak echter glashelder. Meneer Koelewijn, U bent een gewoon een hypocriet. Dit is uiteraard niks nieuws onder de zon, U is politicus en dus per definitie onbetrouwbaar, maar het zou U sieren als U beide zaken op dezelfde manier zou aanpakken. Of U bedreigt iedereen, of U laat de mensen gewoon vrij om te gaan zien en horen wat ze zelf willen. En wat betreft die fossiele achterban van U: het verbieden van culturele evenementen op basis van godsdienstige argumenten is niks anders dan censuur. Censuur die mij onrustbarend veel doet denken aan de censuur onder fascistoïde en communistische dictaturen. Denk daar maar eens over na, als voorstander van een democratische en pluriforme maatschappij. Want dat bent U toch?

Nogmaals, het zal mij een zorg zijn waar je in gelooft. Je wilt op zondag twee keer naar de kerk? Je gaat je goddelijke gang maar. Je wilt vijf keer per dag op een kleedje richting Mekka bidden? Be happy. Jij gelooft dat door je hoofd kaal te scheren en rond te lopen in een oranje beddenlaken het Nirvana binnen handbereik is? Ik wens je veel geluk. Van een plens water uit de pleeborstel van de dorpspastoor gaat je auto veiliger rijden? Als je denkt dat het helpt kan ik me er niet druk over maken. Dit noemen we nou een gezond stukje respect naar andermans overtuiging, want iedereen heeft recht op zijn eigen ding, hoe stompzinnig dit voor de ander ook mag lijken. Maar doe me dan wel een lol, en laat de medemensen die er een andere levenswijze op na houden lekker met rust, en laat hen gewoon hun eigen feestje vieren. Of dat nou een dance-uitje is, een pop feestje of een metal festival maakt daarbij niet uit. Er is namelijk geen hond die zit te wachten op de stichtelijke bemoeienis van een stel uitgedroogde azijnpissers die van hun god geen lol mogen maken en het daarom anderen ook maar menen te moeten verbieden.

Horst schreef ook de volgende columns