Listen live to Radio Arrow Classic Rock

Twort r allemaal nie gezelligâh op....

Door: Koen B. op 2007-03-12

Ut lèk wel potjandauriedriedubbeltjes of we allemaal Raumscher dan de fakkin Pâhs motte weize in dit Godvegeite Kikkeglandje! Konde r in ut veleide al divese meitalconcegte gein doâhgang vinde doâhdat de plaatselijke lampelul in de Gemeinteraad van een of andâh infantiel boerenkutdorrep ons au zau geliefde muziekgenre zag as een "verderfeilijk goed voâh de juig" of "broedplaatse voâh Satansaanhankers", nu hep zich ondâh Balkenende Een, Twei, Drie én Vieâh een nieuw feinaumein aangediend nie meâh rauke en beperk zùipe tèdes concegte!

Ut zit zau onlangs bezoch ik een concegtje van de muziekkappeletjes Sinistâh, Kutschurref en Led Astray in de Peppel te Zès en wat scheste mèn vebazing? Bè aankoms moeste alle bezoekers minstes een half uâh blâhbekke in de kâh omdat een stelletje mallaute had bedach dat iederein bauve de zestien jaah een polsbandje omgeknaup moes krège as teke an de barreman c.q. -vrâh dat ut leigaal was om een alcauhauliese vesnapering te nuttage. Auveriges was bèna tweiënhalve Pluirau voâh een Palmpie bes gogtig, maah dit is een andâh vehaal...

Auk was ut nie meâh toegestaan om te rauke in de zaal, wat errevoâh zorgde dat ik reigelmatag bezoekers naah bâhte zag vluchte om gehoâh te geive an hun nicautineveslaving. Naas de beginsele van longkankâh liepe deize lùitjes dan auk een halve longonsteiking op want om nâh reigelmatag vanùit een warreme zaal in je bezweite t-shigtje naah de venikkelende kâh bâhte te laupe is auk een gevaah voâh de gezondhèd. En je jas effe meigrisse is r auk nie bè, want dan mot je bè inleveiring steids opnieuw de garderaubejuffrâh van munte voâhzien.

Een ongeschreive wet vetelt ons dat bè elke gâhdgele jonge een lekkere dampende puik hoâht en bè de Peppel is dat schieâh onmaugelèk. Want zùipe doe je binne en rauke doe je bâhte en tis ùiteiraahd nie toegestaan om je zùipe mei naah bâhte te neime aangaande de Algemeine Plaatselijke Verordening die voâhschrèf dat in de binnenstad een vebod geldt opput gebrùik van alcauhol in de aupebare rùimte. Nâh daah staat je dan mejje goeie gedrag...

De Peppel zellef reike ik niks an, want tis de Voedsel- en Warenâhtauritèt die ogtonneâht dat we ut nie meâh naah ons zin mauge hebbe teigewoâhdag. Meidewerkers van de VWA contrauleire namelijk of bedrève en instellinge zich hâhwe an de geldende wette en reigels. Welke dat zèn kennik nu effe nie ùit mèn mâh schudde, maah met zulke beleirende reigeltjes vindt deize jonge r steids mindâh an om naah concegte af te rèze.

Eâhs mot je namelijk ut halve land doâhcrosse met trèn of âhtau omdat in de reigiau De Haag gein eine ruk te beleive valt, vevolges krèg je ut Spaans benâhd van de bierprèze, krèg je je drank meistal in een of andâh plastic pisbekegtje aangebaude, laup je je ergere an jongetjes met Gothic- of Schotse jurke an en dan heppik ut nog nie is auvâh de entreiprèze gehad want omdat iedere halve zaul teigewoâhdag zèn of haah meziek downloadt en r dus mindâh CDs worde vekoch, motte de agtieste hun centjes vooral hale ùit de concegtkaagte- en t-shigtvekaup met as gevolg haugere prèze.

Waah zèn die tède van weileâh, dat r nog reigelmatag luike concegte van aanspreikende bands wâhde gegeive in ut Paahd, Nighttown of de Scum voâh normale prèze? Teigewoâhdag wogt r allein nog maah van die rare Dance, Jungle of Hâhse geprogrammeâhd in genoemde zale en áls r al is meital wogt neâhgezet in deize commersiële kuttete, mot iedere meitalhead om ùiteglijk ellef uâh opgerot zèn omdat dan ut nachprogramma begint, bestaande ùit ehhhhhh Dance, Jungle of Hâhse! Zau hebbe de zale twei keâh een volle zaal op één avond....ka$$a!!!!!!!!!!!

En nu komp ut zaumegsèzoen r an en vevolges mauge we allemaal de poeplap gaan trekke voâh commersieil ingestelde festivals as Fields Of Ruck in ut velate oâhd Biddinghùize, alwaah hagtrock minnend Neideland zich mag vegape an auvâh ut paahd getilde troep alwaah slechs Radiau 538 lùisteraars of Frei Reicogt Shop rockers rèkhalzend naah ùitkèke! Of wat te denke vannet kaumende Nau Mercy "flappetap"-festival waarbè één of twei aanspreikende name motte vedoezele dat de line-up telkes weâh hetzellefde is?

Gelukkig bestaan r nog klènschalige festivals, die wél ut hagt op de jùiste plaats hebbe. Ik gaat hondâhd keâh lievâh naah festivalletjes as Tilburg Headbangars Fes, waarbè de prèze fair zèn en de agtieste zich nog ut zweit ùit de bilnaad werke in plaats van die commersiële tering zaui, waarbè ut gelùid abauminabel is en je in de buâht van de mengtafel mot gaan staan voâh een wat aanspreikende sâhnd, waah je in een onwelriekende afgekeuâhde veihal wogt gedump en waah je in de vete wat poppetjes ziet beweige die hun set staan af te raffele.

As laaste wilde ik nog effe de maunaupauliepausisie vannet Postkantoâh annex de TicketSurfes noeme. Voâh één druk op de knop betaal je een belachelijk bedrag an zaugenaamde surfeskoste (surfes koste waarvoâh?) Bè de zaugenaamde "graute name" mot je auk nog is een keâhtje op tèd weize aangezien de zaugenaamde vrèe jonges graute pagtèje kaagtjes kunne opkaupe die ze voâh dikke zwagte mark prèze vepatse via Marktplaats, omdat je as echte muziekliefhebbâh haugùit twei kaagte ken meikrège as je nie naas de pot pis en daahdoâh je vrèe dag naah de klaute is omdat je al vanaf ach uâh bè ut Postkantoâh staat te venikkele

En weit je wat ut ergste is? Wè hagtrock(s)ers pikke dit allemaal maah en late ons as gedweië schape naah de slachbank die Maujau Concâhts heit lède. Varkes zèn ut.... Een festival as Waldrock gauit doâh dit geluitâh de programmeiring dit jaah rigauruis om en gaat voâh de âhwe bekende formule van "klènschalighèd en de gezellighèd in combinasie met goeie meziek". Ik ben benieuw wat voâh programmeiring hierùit naah vaure vloeit en wat ùitèndelijk de bezoekegsaantalle van dit festival zulle zèn.....

Gelauf me, ik ben huis gein vezuâhde âhwe zeuâhpiet, maah de tède zèn an ut verandere. Concegtbeizoek mot iets zèn waah je naah ùitkèk, waah je lol ken beleive en waah nie je de hare tâh berge rèze van de prèze, belachelijke wetgeving, opgeschaute juig en al wat nie meâh zè. Toen ik in 1986 ut concâht van Rage, Kreator en Destruction in Scum bezoch, was ik voâh zestag gulde op en neâh, had ik mèn kaagtje daarvan betaald, had ik gezaupe én had ik van alle drie de bands een t-shigtje gekoch. Zoiets is heidetendage onmaugelèk. Twort r allemaal nie gezelligâh op....

Koen B. schreef ook de volgende columns