Listen live to Radio Arrow Classic Rock

dB's

Cartesiusweg 90A
3534 BD Utrecht NL
030-2938209
030-2940302

http://www.dbstudio.nl


Grotere kaart weergeven

Komende concerten

Tuesday, September 12, 2017

Wat? Waar? Opmerking
Big Ass Metal Fest # 19: Loval's Blade - Powerized - Black Silence Utrecht, dB's

Friday, December 15, 2017

Wat? Waar? Opmerking
Cocaine Piss - Mary Fields - 18 Miles Utrecht, dB's

Thursday, March 1, 2018

Wat? Waar? Opmerking
Project Nefast (release show) - Willie Darktrousers & De Splinters - Holbeck Utrecht, dB's

Tuesday, May 1, 2018

Wat? Waar? Opmerking
Steak Number Eight - Brutus Utrecht, dB's

Saturday, December 1, 2018

Wat? Waar? Opmerking
Metal Battle 2018: voorronde Utrecht Utrecht, dB's